Health Work Committees
 |  En  |  Es
» ÚØÇÁÇÊ »   12 2020

ÅÚáÇä ááÊÞÏã áãåãÉ ÇÓÊÔÇÑíÉ (ãÓÇÚÏ/É ÈÍË) áÅÚÏÇÏ ÏÑÇÓÉ Íæá ãæÇÌåÉ ÇáÎÕÎÕÉ Ýí ÇáäÙã ÇáÕÍíÉ Ýí ÅÞáíã ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ æÔãÇá ÃÝÑíÞíÇ

 : : ". " " ɡ ڡ ɡ /

:
-19 ɡ   ɡ  ɡ ޡ ѡ   ɡ ɡ ʡ . ֡ ݡ ɡ .
ɡ ɡ Ǻ .
.
  ɡ ϡ   7 (- - – – - - ) ǡ ǡ   .
: .
: : 30 3
 
: :
·        /
·       
·       
·       
·       
·       
 
:
·        ʡ /
·       
·       
·       
 
:
/ / ɡ / ɡ procurement@hwc-pal.org ɡ -   21/5/2020 .
:
: 2427518 02